bip.gov.pl
A A A K
KM PSP Wrocław

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Pańs


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05

NIP: 898-18-06-562 
REGON: 931938949

adres e-mail:  wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl
strona internetowa: kmpsp.wroclaw.pl


Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek w godz.  730- 1530 

Skargi i Wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu lub upoważniony zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (środa w godz. 14:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta miejskiego PSP. Telefon kontaktowy (71) 320 70 04.

Skargi/wnioski można składać:

  1. Listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław,
  2. Osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław w godz. 7:30-15:30,
  3. Za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl
  4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl
  5. Faxem na nr (71) 320 70 05
  6. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji i Kadr. Telefon kontaktowy (71) 320 70 10

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,

dokładny adres do korespondencji.


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

AktualnościOpublikował: Kamil Bokwa
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Robert Wroński
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 348 884